Anonyma medarbetarundersökningar för företag

Weekli ställer frågor och låter alla medarbetare säga vad de tycker, varje vecka, helt anonymt. Svaren sammanställs och gör det möjligt för dig att agera på fakta, vilket är en förutsättning för att fokusera på rätt saker och skapa förändring som gynnar alla.

Kontakta oss

Visa video

Säg vad du tycker

En gång i veckan svarar alla medarbetare på tio frågor, helt anonymt. Frågorna är vetenskapligt validerade om den upplevda sociala arbetsmiljön. Svaren sammanställs och data presenteras på individuell nivå för medarbetaren.

Weekli ger medarbetarna tips och insikter som kommer ge ett bra stöd för självledarskap samt personlig utveckling.

Agera på fakta

Weekli sammanställer resultaten från medarbetarnas svar i tydliga grafer som ger en överblick på grupp-och organisationsnivå. Det är enkelt att använda resultaten som utgångspunkt i förändringsarbetet med medarbetare och ledningsgrupp.

Data omvandlas också till konkreta tips och insikter som hjälper dig att förstå din organisation och inom vilka områden ni behöver fokusera era insatser för att förbättra välmåendet.

Skapa förändring

Weekli ger förutsättning för förändring. Genom att ge medarbetarna tillgång till att säga vad de tycker skapas också förväntningar på att saker skall åtgärdas, men till slut är det ledningens ansvar att säkerställa att all data man samlar in verkligen leder till handling.

Genom att införa en process som baseras på fakta från regelbundna mätningar kan engagemang skapas i organisationen, då alla upplever att deras åsikter är viktiga och resulterar i positiv förändring.

Vill du veta mer om hur man arbetar med Weekli?

Tre månader kostnadsfritt

Nu när många organisationer plötsligt ställt om till distansarbete är det viktigare än någonsin att hålla koll på hur medarbetarna mår. Kom igång med Weekli nu för att få tillgång till fakta som hjälper dig att fatta rätt beslut.

Kontakta oss

Varför är Weekli viktigt för mig?

Krister Karlsson

Lapp Miltronic

För ett par år sedan satte vi ett mycket ambitiöst tillväxtmål, vi bestämde vi oss för att växa 50% på en redan mogen marknad.
För att klara detta insåg vi att vi behöver få alla medarbetare engagerade, motiverade och förstå hur var och en bidrar i affären.
Men, hur ska vi veta när vi är motiverade och engagerade? Vi måste mäta det!
Vi började använda Weekli som ger oss en realtidsmätning på var vi står just nu och hur vi har utvecklats över tid. För mig som ledare ger det värdefull insikt i hur jag påverkar gruppen och medarbetarna får fakta och insikter som hjälper dem i deras självledarskap.

Läs vår blogg

Recent Posts / View All Posts

Du har väl koll på arbetsmiljölagen

| Ledarskap | No Comments
Arbetsmiljölagen (AML) finns för att förebygga ohälsa på arbetsplatser och få företag och organisationer att jobba aktivt för att uppnå en god arbetsmiljö. Genom återkommande…

Bygg en proaktiv arbetsplats genom medarbetarundersökningar

| Ledarskap | No Comments
En förändringsbenägen arbetsplats med engagerade medarbetare skapas inte över en natt. Det krävs kontinuerlig utvärdering och idogt arbete. Men genom rätt tillvägagångssätt blir det bra…

Därför är det extra viktigt med återkommande medarbetarundersökningar just nu

| Ledarskap | No Comments
Viktigare än någonsin med kontinuerlig medarbetarundersökning Våren 2020 har inneburit nya arbetsrutiner och sätt att kommunicera för de allra flesta. Förändring kan vara både bra…