Säg vad du tycker.
Agera på fakta.

Weekli ställer frågor och låter alla medarbetare säga vad de tycker, varje vecka, helt anonymt. Svaren sammanställs och gör det möjligt för dig att agera på fakta, vilket är en förutsättning för att fokusera på rätt saker och skapa förändring som gynnar alla.

Boka en demo

Visa video

Säg vad du tycker

En gång i veckan svarar alla medarbetare på tio frågor, helt anonymt. Frågorna är vetenskapligt validerade om den upplevda sociala arbetsmiljön. Svaren sammanställs och data presenteras på individuell nivå för medarbetaren.

Weekli ger medarbetarna tips och insikter som kommer ge ett bra stöd för självledarskap samt personlig utveckling.

Agera på fakta

Weekli sammanställer resultaten från medarbetarnas svar i tydliga grafer som ger en överblick på grupp-och organisationsnivå. Det är enkelt att använda resultaten som utgångspunkt i förändringsarbetet med medarbetare och ledningsgrupp.

Data omvandlas också till konkreta tips och insikter som hjälper dig att förstå din organisation och inom vilka områden ni behöver fokusera era insatser för att förbättra välmåendet.

Skapa förändring

Weekli ger förutsättning för förändring. Genom att ge medarbetarna tillgång till att säga vad de tycker skapas också förväntningar på att saker skall åtgärdas, men till slut är det ledningens ansvar att säkerställa att all data man samlar in verkligen leder till handling.

Genom att införa en process som baseras på fakta från regelbundna mätningar kan engagemang skapas i organisationen, då alla upplever att deras åsikter är viktiga och resulterar i positiv förändring.

Vill du använda Weekli?

Vill du också få tillgång till fakta som hjälper dig att fatta rätt beslut, börja arbeta datadrivet för att uppnå en välmående och effektiv organisation och också låta dina medarbetare komma till tals och på så sätt skapa engagemang? Weekli gör det möjligt.

Boka en demo

Varför är Weekli viktigt för mig?