En förändringsbenägen arbetsplats med engagerade medarbetare skapas inte över en natt. Det krävs kontinuerlig utvärdering och idogt arbete. Men genom rätt tillvägagångssätt blir det bra mycket enklare. Idag berättar vi hur pulsande medarbetarundersökningar hjälper dig att bygga en proaktiv arbetsplats.

För att utveckla och bygga hållbara arbetsplatser är det viktigt att kontinuerligt utvärdera vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Men för att allokera sina resurser rätt är det viktigt att de insatser som görs grundar sig på fakta, och inte indikationer. Till exempel är det inte ovanligt att ledning och medarbetare har skilda åsikter kring vad det är som behöver förändras på en arbetsplats. Så för att inte lägga fokus på fel område bör organisationer basera sina förändringsinsatser på fakta och statistik.

Agera på fakta

Men hur kan man göra det då? Jo, genom att kontinuerligt utföra pulsande medarbetarundersökningar får man in data på vad de anställda har för uppfattning om arbetsplatsen och genom det få en överblick inom vilka områden det finns störst behov av förändring. Att använda resultaten som utgångspunkt i förändringsarbete är inte bara smart rent affärsmässigt och kostnadseffektivt, det blir också ett bevis för att företaget lyssnar på sina anställda och gör sitt yttersta för att åtgärda områden som är i behov av förändring.

Förväntan och förändring

Men inte nog med det. Genom att ge medarbetarna tillgång till att säga vad de tycker skapas också förväntningar på att insatser och åtgärder ska göras. Medarbetarna upplever att deras åsikter är viktiga och att de förändringar som görs på företaget är nödvändiga. Det här skapar engagemang på arbetsplatsen och en förväntan på att resultaten kommer leda till positiv förändring.

Sammanfattningsvis kan man säga att pulsande medarbetarundersökningar leder till;

  • proaktiva och förändringsbenägna organisationer
  • som lägger sina resurser inom rätt områden
  • vilket leder till engagerade medarbetare
  • och en känsla av att allas åsikter är av värde

Som du förstår finns det flera skäl till att fråga hur anställda upplever sin arbetsplats. Vill du få reda på mer om hur du kommer igång med pulsande medarbetarundersökningar hos dig? Läs mer på www.weekli.io eller kontakta så guidar vi dig.

Tre månader kostnadsfritt

Nu när många organisationer plötsligt ställt om till distansarbete är det viktigare än någonsin att hålla koll på hur medarbetarna mår. Kom igång med Weekli nu för att få tillgång till fakta som hjälper dig att fatta rätt beslut.