Nöjda medarbetare blir mer engagerade, och studier visar att engagemang leder till högre lönsamhet. Ekvationen är enkel, men vägen dit desto svårare. För hur bygger man egentligen bra arbetsplatser? Vi ger några råd på vägen. 

I vår förra artikel förklarade vi att pulsande medarbetarundersökningar, det vill säga medarbetarundersökningar som utförs kontinuerligt under året, har många fördelar för både arbetstagare och arbetsgivare. I den här artikeln tänkte vi gå djupare in på hur det där med engagemang och lönsamhet hänger ihop.

Större krav på arbetsgivaren

Stämmer det verkligen att engagerade medarbetare leder till högre lönsamhet? En studie från Gallup visar att engagerade medarbetare faktiskt levererar så mycket som 22 procent högre lönsamhet. Och det är inte så konstigt egentligen. En person som trivs på jobbet blir mer engagerad och gör bättre ifrån sig. Att engagemang och lönsamhet hänger ihop är ingen nyhet. Men det är först på senare tid som fenomenet fått mer uppmärksamhet. Kraven för arbetsplatser har nämligen förändrats. Förr såg många jobbet som endast en inkomstkälla och huruvida man trivdes eller inte var inte lika relevant. Idag är jobbet mycket mer än så, för många är det en identifikation och det är viktigt att jobba med någonting som känns meningsfullt, roligt och utmanande. Vi är på jobbet en större del av vår vakna tid och det finns en gemensam bild av att relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare är en vågskål där det handlar om ett givande och tagande från båda parter

Pulsande medarbetarundersökningar skapar bättre förutsättningar

De här kraven på arbetsgivare gör att personal inte nöjer sig med en arbetsplats där de inte känner sig stimulerade. Idag krävs det alltså mer från arbetsgivaren för att personalen ska vara nöjda och vilja stanna. Så hur ska du som arbetsgivare tänka? Det finns förstås många vägar att gå för att skapa bra arbetsplatser med nöjd personal. Men ett verktyg som är förhållandevis enkelt är att kontinuerligt fråga hur medarbetarnas upplever sin arbetsplats genom pulsande medarbetarundersökningar. På så vis finns det större möjligheter för ledning att korrigera, förändra och jobba på sådant som personalen tycker är svårt eller jobbigt. En arbetsplats som kontinuerligt undersöker hur personalen upplever sin situation kan enklare skapa förutsättningarna som krävs för att alla ska trivas och prestera. Dessutom kan man på ett bättre sätt identifiera och förebygga stress, utbrändhet och andra orsaker som kan leda till sjukskrivning eller ökad personalomsättning.

Det finns alltså många skäl till att lägga krut på att personalen mår bra och är nöjda med sin arbetssituation. Vill du få reda på mer om hur du enkelt kan genomföra pulsande medarbetarunderökningar på din arbetsplats?

Se intervju med Lapp Miltronics VD Krister Karlsson där han berättar om hur Weekli har bidragit till deras tillväxt

Tre månader kostnadsfritt

Nu när många organisationer plötsligt ställt om till distansarbete är det viktigare än någonsin att hålla koll på hur medarbetarna mår. Kom igång med Weekli nu för att få tillgång till fakta som hjälper dig att fatta rätt beslut.