Det finns många fördelar med pulsande medarbetarundersökningar. Medarbetare delar kontinuerligt med sig av sin syn på arbetssituationen vilket ger värdefull data som kan ligga till grund för förändringsarbete. I förlängningen bygger det en hållbar och lönsam organisation.

Medarbetarundersökningar genomförs på många arbetsplatser och det är viktigt att företag systematiskt undersöker fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö. Faktum är att det enligt Arbetsmiljölagen krävs att arbetsplatser lever upp till de standarder som finns. De flesta är vana vid att dessa medarbetarundersökningar genomförs en gång per år, men det finns många fördelar med att kontinuerligt utvärdera medarbetarnas upplevelse av arbetsplatsen – det kan man göra enkelt via pulsande medarbetarundersökningar.

En mer realistisk bild

Pulsande medarbetarundersökningar skickas ut en gång i veckan så att företaget enkelt kan följa upp hur medarbetare upplever sin arbetssituation. Årliga undersökningar kan nämligen lätt bli missvisande – kanske har man just varit med om något som gör en extra nöjd eller missnöjd? Social gemenskap, stress, belastning och stöd från chefer och kollegor förändras hela tiden och det är viktigt att följa upp veckovis. Pulsande medarbetarundersökningar ger därför en mer realistisk bild av medarbetarnas arbetssituation.
Men det är inte bara chefer och ledning som gynnas av pulsande medarbetarundersökningar. Det signalerar även att medarbetarnas input är viktig vilket i sin tur bidrar till ett större engagemang och transparens inom bolaget. Statistik visar att engagerade och nöjda medarbetare presterar bättre på jobbet vilket i sin tur ökar produktiviteten. Det proaktiva arbetet som pulsande medarbetarundersökningar innebär gör det också enklare att förhindra problem som uppstår som är kopplade till psykosocial arbetsmiljö som till exempel stress och utbrändhet. Det kan leda till en minskad personalomsättning som i förlängningen bidrar till en hållbar och lönsam organisation.

Fyra fördelar med pulsande medarbetarundersökningar

Sammanfattningsvis kan man säga att pulsande medarbetarundersökningar ger vinning till alla typer av företag och organisationer, oavsett hur många man är eller hur länge man jobbat. Fördelarna kan sammanfattas i fyra punkter

  1. Signalerar att arbetsgivaren tar medarbetarnas jobbsituation på allvar
  2. Anställda får göra sin röst hörd i ett givet forum på ett anonymt sätt
  3. Det ger en unik kunskap som kan ersätta antaganden och ger stöd till förändringsarbete
  4. Skapar förutsättningarna för att bygga en trivsam, lönsam och välfungerande arbetsplats

Weekli – pulsande undersökningar genom en app

Weekli är en app som skapats för att mäta den psykosociala arbetsmiljön på olika arbetsplatser. Medarbetarna svarar anonymt på 10 frågor om hur man upplever sin arbetssituation och kan själv välja när de genomför undersökningen som bara tar några minuter.

Se filmen om hur Weekli fungerar! 

Tre månader kostnadsfritt

Nu när många organisationer plötsligt ställt om till distansarbete är det viktigare än någonsin att hålla koll på hur medarbetarna mår. Kom igång med Weekli nu för att få tillgång till fakta som hjälper dig att fatta rätt beslut.