Intelligent puls

Algoritmstyrd puls

Varje vecka skickar Weekli ut en puls bestående av tio frågor till varje medarbetare. Weekli använder algoritmer för att ge dina medarbetare en unik uppsättning frågor varje vecka. Algoritmerna utvärderar och väger även in tidigare svar för att identifiera vilka frågor som ska skickas ut härnäst, vilket skapar en personlig och relevant puls för varje medarbetare. Om en medarbetare ger ett avvikande svar på en fråga ställs nämligen relaterade frågor i kommande pulser, så kallad effektkontroll.

Anonymitet

Anonymitet

Att behålla anonymitet när du använder Weekli är mycket viktigt för att kunna svara på frågorna så ärligt som möjligt. Detta kan till exempel innefatta att svara på frågor om ledarskapskvalitet eller om man utsätts för trakasserier. I sådant fall ska det inte vara möjligt för chefen att spåra svaret till den specifika medarbetaren, om han eller hon önskar vara anonym.

Algoritmstyrd puls

Även om det är praktiskt taget omöjligt, är det lätt att börja försöka gissa vem som svarat vad. Med Weeklis puls, som ger varje användare sin egen uppsättning av frågor styrda av en algoritm, är det omöjligt att gissa.

Gruppens storlek

En chef måste ha minst fem personer i sitt team för att kunna se all data. Är det färre en fem teammedlemmar så kan man utläsa viss data, men inte all.

Utsträckning över tid

Svaren är viktade mot föregående veckors svar. Detta innebär att ett svar som är kopplat till en specifik händelse inte får kurvan att plötsligt avvika, och därmed kan det inte spåras till en specifik person.

Översikt för chefer

Analysera mera!

Genom Weekli får du ny information varje vecka vilket innebär att du som chef har möjlighet att fatta beslut och agera på ständigt uppdaterad information. Att hålla dig ajour med gruppens veckovisa input ger dig en god stöttning i ditt ledarskap och hjälper dig fatta rätt beslut med högre precision.

Smarta grafer

Weeklis smarta grafer visar ditt teams eller din organisations data över tid för varje skala och dimension. Här kan du jämföra data över tid mellan grupper samt djupdyka i vilka frågor som ställts vid de specifika mättillfällena. Håll även koll på de tre HPI:erna – Human Performance Indicators som mäter områdena kultur, engagemang och ledarskap i din organisation.

Heatmap

Weeklis heatmap är en matrisstruktur där grupper tillsammans med skalor, dimensioner och HPI:er listas tillsammans. Olika värden ger olika färger för att du lätt ska kunna urskilja en avvikelse inom något område. Här kan du även få en överblick över svarsfrekvensen samt Weekli-värdet, ett värde som fungerar som en benchmark mellan grupper, avdelningar eller kontor inom er organisation.

Insikter

Vad är insikter?

För att hjälpa dig som chef att förstå insamlad data och hur du kan använda den för att vidta åtgärder tolkar Weekli informationen åt dig i en kort text. Det här är vad vi kallar en insikt. Insikterna är skrivna av psykologer och beteendevetare och skickas ut till dig som chef i form av notiser, baserat på din gruppdata. Dina medarbetare får även insikter skickade till sig via Weekli-appen men baseras då på deras egen data.

Korrelationer

Insikterna beskriver inte bara din data, de hjälper även dig att förstå hur skalorna korrelerar med varandra och vilka konsekvenser det kan få om datan inte förbättras över tid. Insikterna hjälper dig därför att förstå vad du behöver att agera på som chef.

Översikt för medarbetare

Coach-vy

I appen finns det en coach-vy där Weeklis chat-bot ställer veckans frågor, meddelar att ny data inkommit samt rekommenderar insikter för den enskilda medarbetaren.

Data

Medarbetare kan följa utvecklingen av sin egen data genom samma kategorier, dimensioner och skalor som ens chef har tillgång till. Att ha tillgång till och kunna följa sin egen data över tid kan bidra till ett positivt självledarskap, där man som medarbetare är med och påverkar sin egen utveckling.

Notifieringar

Medarbetarnas egna insikter baseras på hur de har besvarat frågorna i Weekli-pulsen. Syftet med insikterna är att hjälpa medarbetarna att förstå sin data och bidra till reflektion och utveckling genom handlingsorienterade råd och rekommendationer.

Vetenskapligt validerat

Weekli bygger på Copsoq – Copenhagen Psychosocial Questionnaire från Köpenhamns universitet. Det är ett vetenskapligt baserat frågeformulär som mäter väsentliga aspekter av organisatorisk och social arbetsmiljö. Över 40 forskningsrapporter har skrivits om studien. De flesta av rapporterna syftar till att validera studien men diskuterar också hur man kan använda frågeformuläret för att förutsäga exempelvis sjukdom eller personalomsättning på arbetsplatsen.

Weekli bygger på strukturen utifrån Copsoq med frågebatteri, skalor och dimensioner. Frågebatteriet utgör själva informationsinhämtningen som sen klustras till dimensioner inom psykosocial arbetsmiljö. Varje dimension har ett flertal skalor som berör samma område inom den psykosociala arbetsmiljön, men som belyser olika perspektiv.

Utöver skalor och dimensioner mäter Weekli även HPI:er, Human Performance Indicators. Det är klustrade skalor som mäter områdena kultur, engagemang och ledarskap i din organisation.

Learning Management System (LMS)

Utöver dashboarden som verktyg så vill vi även ge dig som chef tillgång till vår digitala läroplattform, helt kostnadsfritt. I LMS:et hittar du kurser för dig som chef att lära dig mer om Weekli, hur du navigerar i plattformen och hur du kan jobba med datan tillsammans med din grupp, avdelning eller kontor.

I LMS:et finner du även ett bibliotek som förser dig med underlag för att exempelvis kunna genomföra workshopen ”Weekli-processen”. Du kan också hitta mallar på hur du på regelbunden basis kan presentera relevant data ur Weekli, eller information om Weekli att skicka ut till nya medarbetare.

Få ett smakprov på Weekli-processen här