Vad betyder siffrorna?

Insikterna ger en röst åt siffrorna. De förklarar vad ert resultat betyder och hjälper dig som chef att förstå, nyansera och relatera till siffrorna. Vilka implikationer har det här för oss? Vilka siffror och kategorier är viktigast? Vad gömmer sig bakom resultatet? Behöver jag agera snabbt eller mer långsiktigt?

Vilka är konsekvenserna?

När du vet vad siffrorna betyder är nästa steg att förstå dess implikationer. Vad behöver ni fokusera på? Vad är mest bråttom? Vilka blir konsekvenserna om ert resultat inte förbättras på lång sikt, eller om det försämras? Påverkar skalan även andra områden på jobbet – kan till exempel ett högt arbetstempo vara orsaken till stress och sömnbrist hos medarbetarna? I den här delen av insikten får du som chef hjälp att hitta lösningar på era problem.

Data, data, data

Eftersom transparens är ett ledord för Weekli har du alltid tillgång till rådatan bakom insikterna. Du kan med andra ord dra dina egna slutsatser om du vill.

Data har alltid en historia att berätta. Se gärna insikterna som en disposition för berättelsen om er och brodera själv ut texten. Som chef sitter du säkert inne på massor av information om organisationen, som du kan använda för att göra insikten relevant för just er. 

Hur hänger det ihop?

Den mänskliga hjärnan har lättare för att ta upp information i form bilder än siffror. Detta tar Weekli fasta på genom att omvandla era data till konkreta insikter, med hjälp av hundratals framstående beteendeexperter.

Insikterna beskriver vad ert resultat betyder och dess konsekvenser, men även hur de nämnda skalorna korrelerar med varandra. Genom att förstå hur olika underliggande faktorer hänger ihop i ett visst team, blir det lättare att hitta lösningar på uppenbara problem som stress och sömnsvårigheter. 

Lär känna Weekli!

Utforska några av våra viktigaste grundstenar, funktioner och verktyg.