Gummibandsprincipen

För att skydda medarbetarnas anonymitet passerar alla svar ett flertal algoritmer. Dessutom dras svaren ut över tid utifrån deras betydelse och känslighet, den så kallade gummibandsprincipen.

Anpassade frågor

Varje medarbetare har en egen pulsresa på Weekli. Våra algoritmer väger in tidigare svar och beteenden för att avgöra vilka frågor som ska skickas härnäst. Detta bidrar till att garantera användarens anonymitet, då det är omöjligt att gissa sig till vem som svarat på vilken fråga.

Anonymitet

Människans primitiva hjärna gör att vi gärna vill se vad som gömmer sig bakom gardinen. En av våra viktigaste uppgifter är därför att garantera användarnas anonymitet, i både teori och praktik. Medarbetarna ska känna att de kan säga sanningen, utan att riskera represalier.

Lär känna Weekli

Utforska några av våra viktigaste grundstenar, funktioner och verktyg.