Du äger din data

All data vi samlar in tillhör den användare som skapat den; det är grundläggande för Weekli. Du som medarbetare äger med andra ord dina egna uppgifter, även om det är din arbetsgivare som betalar för tjänsten.

Vi använder din data för att förse din arbetsgivare med intressanta trender och analysverktyg. Till skillnad från många av våra konkurrenter tycker vi även att du som medarbetare ska ha tillgång till dina uppgifter; när som helst och på ett strukturerat, lättförståeligt sätt som du kan interagera med över tid. Denna banbrytande syn på saken innebär att du kan se dina resultat i samma kategorier, dimensioner och skalor som din arbetsgivare. 

Insikter och artiklar

Weekli ger dig insikter och artiklar som är relevanta för just ditt resultat. Vi tycker att det är viktigt att du förstår vad som händer över tid, det ökar förmodligen din motivation att svara på frågorna varje vecka och får dig att bli mer driven i att förändra saker och ting. 

Insikterna bygger på att det alltid finns (minst) två parter i alla relationer, i det här fallet du som medarbetare och organisationen du arbetar för, och att ni båda bär ansvar för såväl framgångar som motgångar. 

Hanteringsstrategier

Weeklis insikter fokuserar på att informera om olika aspekter av psykosocial hälsa; stress och återhämtning, inflytande och förutsägbarhet, tillit och ledarskap, i syfte  att organisationen ska kunna ta tag i kritiska problem.

Du som medarbetare får insikter om varför du upplever problem som stress, lågt inflytande och misstro på arbetet, samt hur du kan  de kan hantera, kontrollera och minska dessa. Genom att veta var du står idag är det lättare att börja ta sig uppåt. 

Prata med vår bot

Samtal är grundläggande för mänskligheten. I Weekli-appen finns därför ett konversationsläge där vår bot ställer frågor, rekommenderar insikter och föreslår artiklar som passar just dig. 

Lär känna Weekli

Utforska några av våra viktigaste grundstenar, funktioner och verktyg.