Inte vilka frågor som helst

Vi använder kraftfulla algoritmer för att ge dina medarbetare en unik uppsättning frågor varje vecka.

Vilka frågor som skickas ut avgörs av ett antal olika faktorer, bland annat hur man svarat på tidigare frågor. På så sätt får du som chef alltid en relevant översikt, med skalor som uppdateras snabbt. Dessutom säkerställs dina medarbetares anonymitet och risken att de tröttnar på undersökningen minimeras.

Effektkontroll

Var och en av dina medarbetare har en egen, unik puls på Weekli. Våra algoritmer bedömer och väger in deras tidigare svar för att avgöra vilka frågor som ska skickas ut härnäst, vilket skapar en personlig och relevant puls för varje medarbetare. Om en medarbetare ger ett oväntat svar på en fråga ställs relaterade frågor i kommande pulser, så kallad effektkontroll. På detta sätt kan man urskilja svar som uppkommit i affekt på grund av specifika händelser.

Data att agera på, varje vecka!

Med Weekli får du ny, avgörande information om dina medarbetare varje vecka. Datan är optimerad för att du som chef ska kunna se olika beteendemönster i gruppen, agera på dem och följa effekterna av dina åtgärder.

Att ta del av dina medarbetares ofiltrerade åsikter ger dig bra förutsättningar att stärka ditt ledarskap och fatta rätt beslut. 

Anonymitet

Weeklis intelligenta puls skyddar medarbetarna och minskar det vanskliga gissandet. Även om det är praktiskt och teoretiskt omöjligt tenderar nämligen många chefer att försöka lista ut vem som sagt vad, utifrån vad de känner till om sina medarbetare. 

Med en intelligent puls som ger varje användare en egen uppsättning frågor är det ingen mening att gissa. Fokus kan istället läggas på viktigare saker, som att vidta rätt åtgärder. 

Lär känna Weekli

Utforska några av våra viktigaste grundstenar, funktioner och verktyg.