En fullständig bild

Detaljer är viktiga, men innan du grottar ner dig i dem får du en komplett översikt över vilka HPI:er (Human Performance Indicators) vår forskargrupp tycker att du ska hålla extra koll på.

Följ de tre viktigaste HPI:erna över tid samt för varje team i realtid. Passa samtidigt på att utforska vilka skalor som påverkar respektive HPI, för att få djupare förståelse och en fullständig bild av dina team.

Djupgående insikter

Vår insiktsmotor matchar din organisations eller ditt teams data med relevanta insikter, som förklarar vad era siffror betyder och vilka konsekvenser ni kan vänta er över tid.

Insikterna baseras på ett antal skalor och skrivs av experter inom bland annat psykologi, gruppdynamik och HR. Er data sätts med andra ord i ett sammanhang och får en förklaring, med en styrka motsvarande hundratals experter inom mänskligt beteende.

Analysera mer

Weeklis översikt visar ditt eller dina teams rådata över tid för varje skala, dimension och HPI. Här kan du jämföra olika skalor och dimensioner mellan dina team och även titta närmare på de frågor som ingår i respektive skala. Finns det någon fråga som väger extra tungt? 

Accesskontroll

Accesskontroll är en viktig funktion, men vi har gjort det enkelt för dig. Lägg till roller själv eller välj mellan ett antal med fördefinierad access. Som administratör har du total kontroll över åtkomsten till data och plattformens funktioner.

Tid är pengar

Du känner säkert igen dig i att tid är en bristvara, men vad kan vara viktigare än att förstå ditt teams utmaningar? Som tur är behöver det inte ta mer än tio minuter i veckan, tack vare Weeklis smidiga och enkla arbetsflöde.

Lär känna Weekli

Utforska några av våra viktigaste grundstenar, funktioner och verktyg.