GDPR

GDPR är inbyggt i vårt system från grunden, så vi kan garantera att vi möter kraven på hantering av personuppgifter. Weekli:

  • Samlar inte in eller sparar mer information än nödvändigt
  • Har valt personuppgiftsansvarig enligt rättslig grund.
  • Erbjuder utförlig information om datahantering till de som berörs.
  • Erbjuder möjligheten att rätta, ta bort och begränsa data
  • Uppfyller kraven kring dataflyttbarhet

Vi informerar alla användare om profilering, automatiskt beslutsfattande och informationssäkerhet.

Personuppgiftsansvarig

Weekli räknas som personuppgiftsansvarig (till skillnad från personuppgiftsbiträde) eftersom vi har det övervägande inflytandet över hur och varför personlig data bearbetas i vår tjänst. Weeklis kunder kan inte påverka hur datan bearbetas, vilka frågor som besvaras, hur svaren kalkyleras eller hur individuella svar delas upp i den statistik kunden får. Kunden har heller inte tillgång till individuella svar, det har endast den som svarat på frågorna.

Detectify

Detectify är en nätbaserad säkerhetsscanner som automatiskt testar din webbapplikation för över 1000+ sårbarheter. Den använder kunskapen hos 150 handplockade etiska hackare för att upptäcka de senaste säkerhetsproblemen och ge oss information om hur vi ska åtgärda dem. På så sätt kan vi erbjuda våra kunder och slutanvändare bästa möjliga skydd.

Läs mer på detectify.com

Dina medarbetare äger sin data

Även om det är ditt företag som betalar för Weekli så tillhör datan medarbetarna. Det är därför möjligt att utesluta medarbetardata från företagets översiktsbild.

Dina medarbetare ska veta och känna att de äger sin data – det är viktigt för oss på Weekli.

Lär känna Weekli

Utforska några av våra viktigaste grundstenar, funktioner och verktyg.