Bygg en proaktiv arbetsplats genom pulsande medarbetarundersökning

Weekli låter alla medarbetare säga vad de tycker, varje vecka, helt anonymt. Det gör det möjligt för dig som chef att agera på fakta istället för antaganden, vilket bidrar till bättre beslut med högre precision. Förändring som gynnar alla!

Stärk medarbetarupplevelsen genom Weekli

Ta pulsen på dina medarbetare

En gång i veckan svarar alla medarbetare på tio frågor om sin upplevda arbetssituation, helt anonymt. Frågorna är vetenskapligt validerade och bygger på forskning inom psykosocial arbetsmiljö. Svaren presenteras på individuell nivå för medarbetaren.

Weekli ger även medarbetarna insikter baserat på sin data vilket stärker självledarskapet.

Agera på fakta och skapa förändring

Weekli sammanställer medarbetarnas svar på grupp- och organisationsnivå i grafer som ger en tydlig överblick för dig som chef. Det ska vara enkelt att använda resultaten som utgångspunkt i förändringsarbete i organisationen.

Data omvandlas även till konkreta insikter som hjälper dig som chef att förstå dina medarbetares resultat och ger tips och råd hur du kan stärka ditt ledarskap och vad ni behöver fokusera på framåt för att utvecklas tillsammans.

Uppföljning av arbetsmiljön

Du som arbetsgivare har ett ansvar för din organisations arbetsmiljö. Weekli hjälper dig med det genom att varje vecka ställa frågor till dina medarbetare kring den psykosociala arbetsmiljön.

Du kan med hjälp av Weekli behålla engagemanget och leda dina medarbetare proaktivt. Skapa gemenskap, samarbete och engagemang, även i distansarbete.

Läs mer

Speak up

En anonym digital och säker kanal för att medarbetare ska kunna anmäla oegentligheter. Utformat för att inkomna ärenden ska kunna tas om hand i enlighet med EU-direktivet. 

→ läs mer om Speak Up och kommande lagkrav (Speak Up | Talentech)

Varför Weekli?

För ett par år sedan satte vi ett mycket ambitiöst tillväxtmål, vi bestämde vi oss för att växa 50% på en redan mogen marknad. För att klara detta insåg vi att vi behöver få alla medarbetare engagerade, motiverade och förstå hur var och en bidrar i affären. Men, hur ska vi veta när vi är motiverade och engagerade? Vi måste mäta det! Vi började använda Weekli som ger oss en realtidsmätning på var vi står just nu och hur vi har utvecklats över tid. För mig som ledare ger det värdefull insikt i hur jag påverkar gruppen och medarbetarna får fakta och insikter som hjälper dem i deras självledarskap.

Krister KarlssonManaging Director LAPP Miltronic AB

Läs vår blogg

Recent Posts / View All Posts

Från missförstånd till massförstånd, så ökar ni försäljningen

| Ledarskap | No Comments
Många företag står inför komplexa utmaningar inom försäljning och HR. En del är framgångsrika med det konkreta säljarbetet mot kund. Andra är duktiga i HR-arbetet med att bygga starka företagskulturer och förebygga stress. Få lyckas med komplexiteten att hantera båda momenten samtidigt på ett framgångsrikt sätt. Vissa organisationer misslyckas fundamentalt…

Du har väl koll på arbetsmiljölagen

| Ledarskap | No Comments
Arbetsmiljölagen (AML) finns för att förebygga ohälsa på arbetsplatser och få företag och organisationer att jobba aktivt för att uppnå en god arbetsmiljö. Genom återkommande medarbetarundersökningar är det enklare att möta AML:s krav samt identifiera ett företags problemområden. Vi berättar hur! Arbetsmiljöverket är den myndighet som har fått i uppdrag…

Bygg en proaktiv arbetsplats genom medarbetarundersökningar

| Ledarskap | No Comments
En förändringsbenägen arbetsplats med engagerade medarbetare skapas inte över en natt. Det krävs kontinuerlig utvärdering och idogt arbete. Men genom rätt tillvägagångssätt blir det bra mycket enklare. Idag berättar vi hur pulsande medarbetarundersökningar hjälper dig att bygga en proaktiv arbetsplats. För att utveckla och bygga hållbara arbetsplatser är det viktigt…