Medarbetare

Din åsikt är viktig, hur du upplever arbetsmiljön är det som ligger till grund för beslut om vad som behöver förändras och förbättras. Med Weekli kan du göra din röst hörd.

Läs mer

Chefer

Få tips och insikter om ditt team. Värdefull kunskap om hur de upplever sin arbetssituation och ditt ledarskap. Med Weekli kan du skapa förändring.

Läs mer

HR

Driv förändring och stötta din organisation med hjälp av data. Du kan förebygga stress och problem i organisationen. Weekli gör det möjligt att få varningssignalerna i tidigt.

Läs mer

VD

Med Weekli får du överskådlig data som hjälper dig att förmedla viktig information, till kollegor och medarbetare. Basera dina beslut och rekommendationer på fakta.

Läs mer

Vill du använda Weekli?

Vill du också få tillgång till fakta som hjälper dig att fatta rätt beslut, börja arbeta datadrivet för att uppnå en välmående och effektiv organisation och också låta dina medarbetare komma till tals och på så sätt skapa engagemang? Weekli gör det möjligt.

Boka en demo