Medarbetare

Din åsikt är viktig, och med Weekli kan du göra din röst hörd! Hur du upplever din arbetssituation är det som ligger till grund för beslut om vad som behöver förbättras i din organisation.

Chefer

Få insikter om ditt team! Weekli ger dig som chef unik kunskap om hur dina medarbetare upplever sin arbetssituation vilket kan ersätta antaganden och bidra till bättre beslut med högre precision.

HR

Genom att mäta psykosocial arbetsmiljö på ett strukturerat sätt underlättas kommunikationen kring miljö och klimat på arbetsplatsen. Driv förändring och stötta din organisation med hjälp av data!

VD

Med Weekli får du överskådlig data som hjälper dig att mäta trender i organisationen inom exempelvis ledarskapskvalitet och företagskultur. Basera dina beslut på fakta!