Ta ansvar, varje vecka!

Som VD eller del i ledningsgruppen har du ansvar för dina medarbetares välmående. Kontinuerliga rapporter och insikter om läget i organisationen underlättar ditt arbete med att skapa en bättre arbetsplats för alla.

Weekli hjälper dig inte bara att vända negativa trender utan mäter även framgångsfaktorer som ledarskapskvalitet och företagskultur. Det är revolutionerande.

Varje vecka får du en summering av dina medarbetares anonyma svar, uppdelat i lättförståeliga analyser, samt skräddarsydda insikter från våra beteendeexperter – en bra grund för dig som vill stärka ditt ledarskap och värna om dina medarbetares psykosociala hälsa.

Ändra spelplanen, varje vecka!

I hundratals år har organisationer styrts med hjälp av ekonomisk data, men Weekli hjälper dig att hitta de underliggande mönstren. Genom att se hur era medarbetares psykosociala hälsa korrelerar med era finanser, vet du vilken typ av personalutveckling du bör investera i för att få bäst avkastning.