Få översikt, varje vecka!

Som VD är du ansvarig för att din organisation mår bra. Kontinuerliga rapporter och insikter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön underlättar arbetet med att skapa en bättre arbetsplats för alla. Weekli hjälper dig inte bara med att vända negativa trender utan lyfter även fram framgångsfaktorer i organisationen som exempelvis ledarskapskvalitet och företagskultur.

Varje vecka får du en summering av din organisations svar, uppdelat i lättförståeliga grafer, samt skräddarsydda insikter från våra beteendeexperter som hjälper dig att tolka och förstå datan. Du kan lätt navigera på olika nivåer i organisationen för att kunna följa upp med chefer och ledning.

Följ nyckeltal, varje vecka!

Weekli omvandlar mjuka värden till nyckeltal så att du lätt kan följa upp den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Genom att få en översikt över hur din organisation mår, och basera beslut på data så kan sjukfrånvaro och uppsägningar i organisationen minska vilket i sin tur kan inverka positivt på organisationens lönsamhet.