Håll koll på arbetsmiljön, varje vecka!

Med Weekli kan du som HR enkelt hålla koll på att ni lever upp till era skyldigheter kring organisatorisk och social arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. Det bidrar till ett proaktivt arbetsmiljöarbete som kan förebygga problem relaterade till den psykosociala arbetsmiljön, som exempelvis ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och kränkande särbehandling.

Insikter om organisationen, varje vecka!

Som HR-ansvarig kan du följa hela din organisation i Weekli på både organisations- och gruppnivå. Du kan även följa vilka insikter som skickats ut till respektive chef. På så sätt får du större förståelse för vilka utmaningar din organisation står inför och kan stötta cheferna genom att föreslå lämpliga åtgärder.