Full koll, varje vecka!

Frågor som rör psykosocial hälsa är A och O för dig som jobbar med HR. Du känner säkert till att det finns en föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö i arbetsmiljölagen, som reglerar kunskapskrav, mål, arbetstakt, kvantitativa krav, konflikter och trakasserier.

Den psykosociala hälsoundersökning som Weekli använder matchar arbetsmiljölagen. Genom att använda Weekli håller du lätt och smidigt koll på att ni lever upp till era skyldigheter i organisationen. Du får kontinuerligt rapporter som ger dig en tydlig bild av eventuella risker, såsom ohälsosam arbetsbelastning, höga krav i arbetet och trakasserier på arbetsplatsen.

Åtgärdsförslag, varje vecka!

Som HR-ansvarig kan du följa vart och ett av dina team och du har även tillgång till deras insikter. På så sätt får du större förståelse för vilka utmaningar teamen står inför och kan hjälpa cheferna genom att föreslå lämpliga åtgärder.

Kom ihåg att det inte finns en lösning på alla problem. En för hög arbetstakt kan bero på många olika saker, som brist på praktiskt ledarskap, otydliga mål, lågt inflytande, låg förutsägbarhet, rollkonflikter eller oklara ansvarsområden. Varje fall kräver därför sin egen process och unika lösning.