Agera på fakta, varje vecka!

Som chef ansvarar du för dina medarbetares välmående och prestation. Varje vecka skickar Weekli ut tio frågor till dina medarbetare inom området psykosocial arbetsmiljö. Det ger dig unik kunskap om hur dina medarbetare upplever sin arbetssituation kopplat till exempelvis arbetsbelastning, engagemang och krav i arbetet. Med hjälp av Weekli kan du arbeta proaktivt och förhindra att små problem blir större!

Spara tid, varje vecka!

Du känner säkert igen dig i att tid är en bristvara, men vad kan vara viktigare än att förstå ditt teams utmaningar? Som tur är behöver det inte ta mer än tio minuter i veckan, tack vare Weeklis smidiga och enkla dashboard. I dashboarden har du tillgång till din grupps data genom smarta grafer. Där får du även skräddarsydda insikter som hjälper dig att tolka och förstå datan och stöttar dig i ditt ledarskap.