Agera på fakta, varje vecka!

Som chef är du ansvarig för ditt teams välmående. Varje vecka skickar Weekli ut en intelligent puls med 12 frågor till var och en av dina medarbetare. Frågorna behandlar viktiga områden inom psykosocial hälsa, som företagskultur, ledarskapskvalitet och engagemang.

När dina medarbetare svarat får du tillgång till deras anonyma data i en översikt med smarta grafer och analyser. Du får även en skräddarsydd insikt om situationen på arbetsplatsen, skriven av våra beteendeexperter. Med hjälp av den här informationen kan du ta tag i eventuella problem direkt och på så sätt minska antalet uppsägningar och sjukdagar i ditt team.

Spara tid, varje vecka!

Du känner säkert igen dig i att tid är en bristvara, men vad kan vara viktigare än att förstå ditt teams utmaningar? Som tur är behöver det inte ta mer än tolv minuter i veckan, tack vare Weeklis smidiga och enkla arbetsflöde.